iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=443445 Tue, 03 Sep 2019 16:19:07 +0700 รพ.ปลวกแดงพร้อมให้บริการตรวจโรคจากการทำงาน http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=443402 Fri, 30 Aug 2019 10:26:19 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=443324 Mon, 26 Aug 2019 08:36:08 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางชอบฝาประตู เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=443303 Fri, 23 Aug 2019 13:14:13 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 42 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=443167 Fri, 16 Aug 2019 10:18:18 +0700 เอกสารการอบรม R2R http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=443098 Tue, 13 Aug 2019 11:10:37 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 33 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=443065 Fri, 09 Aug 2019 10:49:11 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=443016 Tue, 06 Aug 2019 16:24:54 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางชอบฝาประตู เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=443000 Tue, 06 Aug 2019 11:13:37 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442947 Fri, 02 Aug 2019 11:57:57 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 33 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442928 Wed, 31 Jul 2019 13:55:41 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 47 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442924 Wed, 31 Jul 2019 11:56:39 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำระบบศูนย์ ๔ เครื่อง จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๔๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442862 Wed, 24 Jul 2019 10:25:40 +0700 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2562 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442816 Fri, 19 Jul 2019 12:05:19 +0700 ประกาศลงนามสัญญาซื้อขาย รถตู้ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442723 Thu, 11 Jul 2019 17:17:28 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442693 Wed, 10 Jul 2019 09:35:22 +0700 ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำระบบศูนย์ 4 เครื่อง จำนวน 2 ชุด http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442636 Tue, 09 Jul 2019 10:54:59 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442591 Fri, 05 Jul 2019 14:59:52 +0700 จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 48 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442588 Fri, 05 Jul 2019 14:24:46 +0700 จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 60 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442587 Fri, 05 Jul 2019 14:05:39 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 25 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442525 Tue, 02 Jul 2019 09:54:17 +0700 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวาการจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442369 Thu, 20 Jun 2019 15:12:18 +0700 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 3) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442265 Fri, 14 Jun 2019 12:00:30 +0700 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 2) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442264 Fri, 14 Jun 2019 11:57:49 +0700 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 1) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442262 Fri, 14 Jun 2019 11:50:24 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442247 Thu, 13 Jun 2019 13:37:35 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442244 Thu, 13 Jun 2019 13:28:06 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442243 Thu, 13 Jun 2019 13:13:14 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442241 Thu, 13 Jun 2019 11:40:30 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442238 Thu, 13 Jun 2019 11:25:12 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442237 Thu, 13 Jun 2019 11:09:19 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442236 Thu, 13 Jun 2019 10:38:26 +0700 โรคลมร้อน http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=441559 Thu, 18 Apr 2019 10:23:03 +0700 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=441506 Thu, 11 Apr 2019 10:00:38 +0700 ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=441377 Thu, 04 Apr 2019 16:22:49 +0700 ประกาศโรงพยาบาลปลวกแดง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=441324 Mon, 01 Apr 2019 10:43:46 +0700 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=441243 Fri, 29 Mar 2019 10:59:58 +0700 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ฯ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=441166 Mon, 25 Mar 2019 11:19:41 +0700 ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=440795 Wed, 27 Feb 2019 11:04:21 +0700 ประกาศโรงพยาบาลปลวกแดง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=440785 Tue, 26 Feb 2019 09:45:40 +0700 ประกาศโณงพยาบาลปลวกแดง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=440497 Tue, 05 Feb 2019 08:28:25 +0700 รายงาน สขร 1 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=440356 Wed, 23 Jan 2019 16:17:04 +0700 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=440348 Wed, 23 Jan 2019 09:11:38 +0700 ประกาศโรงพยาบาลปลวกแดง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=440328 Tue, 22 Jan 2019 10:48:55 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=440254 Wed, 16 Jan 2019 15:17:29 +0700 สารหล่อลื่นกับถุงยางอนามัย http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=440117 Mon, 07 Jan 2019 11:21:35 +0700 แจ้งเบาะแสยาเสพติด http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=440116 Mon, 07 Jan 2019 11:20:28 +0700 ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=440113 Mon, 07 Jan 2019 11:12:30 +0700 พิษร้ายของควันบุหรี่ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=440112 Mon, 07 Jan 2019 11:10:53 +0700 เกราะป้องกันยาเสพติด http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=440108 Mon, 07 Jan 2019 10:49:50 +0700