iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศโรงพยาบาลปลวกแดง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=439740 Thu, 13 Dec 2018 15:28:49 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=439335 Fri, 16 Nov 2018 15:38:23 +0700 ขอเชิญผู้มีจิตรศรัทธาร่วมบริจาคกับโรงพยาบาลปลวกแดง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=439326 Thu, 15 Nov 2018 15:59:47 +0700 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารซักฟอก จ่ายกลาง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=438992 Fri, 26 Oct 2018 14:01:23 +0700 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารซักฟอก จ่ายกลาง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=438972 Fri, 26 Oct 2018 11:40:05 +0700 10124.9 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1852776 Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0700 10124.99 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1852777 Fri, 26 Oct 2018 00:00:00 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็ฯลูกจ้างชั่วคราว (รายวันเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=438803 Thu, 11 Oct 2018 08:57:58 +0700 ประกาศแผนจัดซื้อ - จัดจ้าง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=438176 Fri, 31 Aug 2018 14:19:12 +0700 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1848591 Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0700 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1848592 Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0700 ไฟล์ประกอบการอบรมโรคที่เกิดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=437810 Mon, 06 Aug 2018 15:10:56 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42348121 Wed, 09 May 2018 10:09:19 +0700 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=435970 Wed, 02 May 2018 14:07:07 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลปลวกแดง จำนวน ๑ ระบบ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42347931 Mon, 30 Apr 2018 16:52:28 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ทดสอบ) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42347783 Tue, 24 Apr 2018 08:10:52 +0700 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=435577 Tue, 17 Apr 2018 14:45:25 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42346626 Wed, 28 Mar 2018 15:39:47 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42346619 Wed, 28 Mar 2018 14:21:16 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42346594 Tue, 27 Mar 2018 15:41:37 +0700 ประกาศโรงพยาบาลปลวกแดง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=434509 Fri, 09 Mar 2018 09:20:45 +0700 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=434216 Fri, 23 Feb 2018 11:29:28 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=432946 Fri, 05 Jan 2018 11:39:03 +0700 ประกศโรงพยาบาลปลวกแดง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=432404 Mon, 04 Dec 2017 12:01:51 +0700 ประกาศโรงพยาบาลปลวกแดง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=431087 Tue, 19 Sep 2017 15:03:36 +0700 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ร่วมระดับจังหวัดระยอง จำนวน 12 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=430442 Tue, 22 Aug 2017 10:39:01 +0700 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธี E-Bidding http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=430167 Tue, 15 Aug 2017 09:37:33 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=430107 Thu, 10 Aug 2017 15:47:33 +0700 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=429939 Mon, 07 Aug 2017 10:00:55 +0700 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=429337 Thu, 13 Jul 2017 16:10:18 +0700