iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2562 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442816 Fri, 19 Jul 2019 12:05:19 +0700 ประกาศลงนามสัญญาซื้อขาย รถตู้ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442723 Thu, 11 Jul 2019 17:17:28 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442693 Wed, 10 Jul 2019 09:35:22 +0700 ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำระบบศูนย์ 4 เครื่อง จำนวน 2 ชุด http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442636 Tue, 09 Jul 2019 10:54:59 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442591 Fri, 05 Jul 2019 14:59:52 +0700 จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 48 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442588 Fri, 05 Jul 2019 14:24:46 +0700 จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 60 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442587 Fri, 05 Jul 2019 14:05:39 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 25 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442525 Tue, 02 Jul 2019 09:54:17 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42355980 Fri, 21 Jun 2019 14:08:19 +0700 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวาการจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442369 Thu, 20 Jun 2019 15:12:18 +0700 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 3) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442265 Fri, 14 Jun 2019 12:00:30 +0700 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 2) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442264 Fri, 14 Jun 2019 11:57:49 +0700 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 1) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442262 Fri, 14 Jun 2019 11:50:24 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442247 Thu, 13 Jun 2019 13:37:35 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442244 Thu, 13 Jun 2019 13:28:06 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442243 Thu, 13 Jun 2019 13:13:14 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442241 Thu, 13 Jun 2019 11:40:30 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442238 Thu, 13 Jun 2019 11:25:12 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442237 Thu, 13 Jun 2019 11:09:19 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=442236 Thu, 13 Jun 2019 10:38:26 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42355682 Tue, 04 Jun 2019 17:33:41 +0700 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42355623 Thu, 30 May 2019 13:35:51 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42355570 Fri, 24 May 2019 13:49:55 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมครภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42355559 Fri, 24 May 2019 09:44:38 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42355557 Thu, 23 May 2019 16:36:05 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42355551 Thu, 23 May 2019 13:58:24 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42355548 Thu, 23 May 2019 11:03:18 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42355537 Wed, 22 May 2019 15:01:11 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42355534 Wed, 22 May 2019 13:47:32 +0700 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42355533 Wed, 22 May 2019 11:47:30 +0700